صفحه نخست > دانستنی های آرایش و زیبائی > دانستنی ها

ضوابط عمومی طراحی نما

ظاهر و نمای ساختمان یکی از اصول اساسی در ساختمان سازی و شهرسازی می‌باشد برای اینکه نما و زیبایی شهر حفظ شود لازم است پیمانکاران  در هنگام طراحی و ساخت ساختمان‌ها به ضوابط و مقرراتی که برای این کار تعیین شده توجه لازم را داشته باشند زیرا طراحی و ساخت وساز آنها تاثیر مستقیم بر نمای کلی شهر دارد .

ضوابط عمومی در خصوص فرم، مصالح، رنگ

توصیه ها:

پرهیز از بکارگیری رنگ های متعدد در سطح غالب نما

استفاده از مصالح قابل شستشو در طبقه همکف به منظور حفظ زیبایی نما

نمای ابنیه از جنس آجر بندکشی شده

سیمان به صورت آب ساب یا شسته با آبچکان مناسب

سنگ یا ترکیبی از این نوع مصالح باشد: مصالح بوم آورد و مقاوم، بهره گیری از ارزش های معماری ایرانی در طراحی نما و اجزای آن

ضروریات :

ضرورت استفاده از مصالح مرغوب و مقاوم در برابر فرسایش و آلوده شدن نما

ضرورت هماهنگی رنگ غالب با رنگ ابنیه مجاور

ضرورت تأیید طرح و نمای ساختمان های واقع در نبش گذرهای اصلی و پوشاندن درز انقطاع بین دو ساختمان با مصالح متناسب با نما

نبایدها:

عدم استفاده از نماهای تمام شیشه ای (سطح شیشه خور نما بیشتر از 60 درصد) یا تمام فلزی

عدم استفاده از رنگ های نا متعارف یا تند در نمای ساختمان

پرهیز از بکارگیری مصالح متعدد در نمای ساختمان (حداکثر چهار نوع)

عدم استفاده از فرم های نامتعارف و نا مأنوس ( نظیر مجسمه و ...) در طراحی نما

عدم استفاده از مصالح برنده یا شکننده در طبقات همکف و اول که در معرض تماس با انسان هستند

ضوابط عمومی طراحی بام بنا در مناطق 22 گانه تهران:

توصیه ها:

استفاده از پوشش گیاهی در سطح بام ساختمان با رعایت نکات ایمنی و جزئیات اجرایی

هماهنگی کف سازی بام با ملک های همجوار در صورت ارزشمند بودن کف سازی ملک مجاور

ضروریات :

ضرورت هماهنگی خط پیشانی ساختمان با ساختمان های همجوار در صورت واجد ارزش بودن

ضرورت هماهنگی فرم، نما و شکل غالب بام با ویژگی معماری بومی

ضرورت پیش بینی تدابیری همچون آبچکان برای بام به شکلی که از لغزش آب بر روی نما و ایجاد لکه جلوگیری شود

نبایدها:

ممنوعیت تعبیه هرگونه عناصر تأسیساتی همچون دودکش در بام به صورتی که از معابر جانبی قابل رویت باشد

عدم تجاوز پیش آمدگی و تراز بام از ساختمان های همجوار در طبقات یکسان در صورت ارزشمند بودن

ضوابط عمومی طراحی الحاقات ساختمان:

توصیه ها:

استفاده از جاگلی، بام سبز و ... در لبه بالکن ها یا در مجاورت پنجره ها به منظور تأمین مطلوبیت بصری در معابر مشروط به رعایت اصول ایمنی و بهداشتی.

هماهنگی شکل تابلوها در نمای تمامی ساختمان ها.

ضروریات:

ضرورت طراحی، اجرا و نصب تمامی عناصر مربوط به تأسیسات ساختمان اعم از مکانیکی، الکتریکی و نظایر آن در مکان هایی که در معرض دید از معابر عمومی قرار نگیرد.

نبایدها:

ممنوعیت طراحی و اجرای هرگونه تجهیزات تأسیساتی به طور نمایان در نمای اصلی، جانبی و جداره های شهری.

عدم درج هرگونه نوشته بر روی نمای ساختمان مازاد بر آنچه که در نقشه نمای مصوب مجاز بوده است.

ممنوعیت اجرا و نصب تابلو خارج از جایگاه پیش بینی شده در طراحی نمای ساختمان.

عدم استفاده از علائم و نمادهایی که اشاعه دهنده تفکرات خلاف عرف باشد.

ضوابط عمومی طراحی پیش آمدگی ها و بازشوها در مناطق 22 گانه تهران:

توصیه ها:

عقب نشینی ورودی پیاده و ماشین از حد مالکیت به میزان حداقل 1.5 متر

پیش بینی فضای مورد نیاز جهت خشک کردن البسه در محدوده ای خارج از دید عموم

هماهنگی خطوط تراز، پیش آمدگی، بازشوها و لبه بالکن ها با نمای ساختمان مجاور

هماهنگی ابعاد و اشکال بازشوها با یکدیگر و توجه به بازشوهای موجود در پلاک های همجوار

ضروریات:

ضرورت طراحی فضای ورودی ساختمان به صورت خوانا و متناسب با سایر ارکان و اجزای نما

ضرورت پیش بینی تدابیری همچون قرنیز برای کف پنجره ها به نحوی که از لغزش آب بر روی نما و ایجاد لکه جلوگیری شود

نبایدها:

ممنوعیت ایجاد هرگونه اختلاف سطح (لبه، پله) در سطح پایین نما (تراز زمین)

ممنوعیت ایجاد هرگونه پیش آمدگی فضای ورودی در معبر عمومی

ممنوعیت پیش آمدگی عناصری همچون لبه پنجره ها، قرنیز و قاب سازی های مجاز در فضای معبر عمومی بیش از 10 سانتی متر

عدم استفاده از بازشوهای با اشکال هندسی متفاوت ونامأنوس در نما