استخدام در زرین کلید

گروه وب سایت های زرین کلید ، بزرگترین مجموعه تبلیغاتی کشور به منظور تکمیل کادر اداری خود به همکاری افراد ذیل نیازمند است

طراح وب سایت

به تعدادی طراح وب سایت ، سئو کار نیازمندیم

گرافیست

به تعدادی گرافیست خانم ، خلاق نیازمندیم

بازاریاب خانم

به تعدادی بازاریاب خانم جهت جذب آگهی تلفنی

مهندس سازه

بازاریاب خانم و آقا

تعدادی بازاریاب خانم و آقا جهت تبلیغات میدانی و جذب آگهی (خارج از دفتر)

ارسال رزومه

zarrinkelid@gmail.com

021 - 88550080

021 - 88552190