123

شیشه های طرحدار

مجری طرح های کلاسیک»هندسی و مدرن با بکارگیری جدیدترین طرح ها ومتدهای روز و دارای قرارداد با درب سازان محترم برای اجرای کارای مختلفبدون داشتن محدودیت در تعداد و سازکار با بهترین کیفیت تکنیک های کارگاه تولیدی شیشه های پویاگلس:استین گلس. شیشه های ونوس. سارای. بیضی گلس و تاریژ در سایزهای مختلف

مشخصات آگهی دهنده

نام آگهی دهنده : خانی
آدرس : شهرقدس
تلفن ثابت : 0929437538
ایمیل : glass123pooya@gmail.com
موبایل :
شیشه های طرحدار
شیشه های طرحدار
شیشه های طرحدار
شیشه های طرحدار
شیشه های طرحدار
شیشه های طرحدار
123