123

تدریس تخصصی مهندسی فروش و بازاریابی

تدریس مهندسی فروش -بازاریابی با رویکرد بازار ایران - مدیریت استراتژیک و هدفگذاری حرفه ای- تکنیک های فروش در شرایط رکود

مشخصات آگهی دهنده

نام آگهی دهنده : محمد رفیع
آدرس :
تلفن ثابت :
ایمیل : eng.mr201@yahoo.com
موبایل : 09131043250
تدریس تخصصی مهندسی فروش و بازاریابی
تدریس تخصصی مهندسی فروش و بازاریابی
تدریس تخصصی مهندسی فروش و بازاریابی
123