123

خدمات نقشه برداری

انجام تمامی خدمات نقشه برداری اعم از حجم عملیات خاکی ، برداشت ، پیاده سازی ، ماده 147 ، ترازیابی و .....

مشخصات آگهی دهنده

نام آگهی دهنده : پیام رستمی
آدرس :
تلفن ثابت :
ایمیل : payamrostami88@gmail.com
موبایل : 09125475846
خدمات نقشه برداری
خدمات نقشه برداری
123