123

تضمین آموزش ۳۰ مدل شنیون با ترکیب؟.۱ جلسه تست

به همراه آموزش تخصصی ترکیب رنگ به صورت رایگان و اشانتیون دوره شما با ساخت کاتالوگ زنده و طبیعی×××۲ مدل آموزش تست جهت اطمینان شما از کلاس×××همراه آموزش کامل انواع براشینگآماده سازی موویوکرلیوو ۱۰ مدل بافت پایهآموزش متدهایرزکاغذیخطیکششیشنلآبشاری۳ گلموجپولکیکمربندیتضمین ۱۰۰٪آموزش انواع پایه هاامکان فیلم برداری آزاد استرفع اشکال و فیکس یادگیری روی مدل زندهانتخاب جلسات به عهده کارآموزپشتیبانی نامحدودجلسات خصوصیفیلم های آموزشی کاملکلاس های فشرده ویژه هنرجویان شهرستانتایم نامحدود کلاس جهت تمرینتوسط مدرس بین المللی شنیونپیامک پاسخ داده نمیشودفقط و فقط با مبلغ ۳۹۹ هزار تومان آموزش خصوصی دقت فرمایید در انتخاب مدرس زیرا هنرجوهای بنده اقدام به آموزش کرده اند بدون تسلط مربیگری با مستندات در این مکان.

مشخصات آگهی دهنده

نام آگهی دهنده : توحیدی
آدرس : نواب
تلفن ثابت : _
ایمیل : hamidtohidi20@gmail.com
موبایل : 09016153413
تضمین آموزش ۳۰ مدل شنیون با ترکیب؟.۱ جلسه تست
تضمین آموزش ۳۰ مدل شنیون با ترکیب؟.۱ جلسه تست
123