123

سالن کار تمام وقت

به همراه جای خواب و غذاساعت کاری 10:30 صبح الی 1 شب2 ساعت استراحت روزانه و 4 روز مرخصی در ماه

مشخصات آگهی دهنده

نام آگهی دهنده :
آدرس :
تلفن ثابت :
ایمیل :
موبایل :
سالن کار تمام وقت
سالن کار تمام وقت
123