123

خدمات ناخن

قیمت ترمیم ۴۰/۰۰۰۰ هزار و کاشت ۹۰/۰۰۰۰هزار ناخن شکسته ۵هزار
تمامی خدمات باتخفیف برای همیشه است نه ۱بارکاشت ۹۰ترمیم۴۰لاک ساده ۵ناخن شکسته ۵لاک ژل ۳۰ژلیش ناخن طبیعی ۴۰کاشت پا۳۰ترمیم پا۲۵مانیکور۲۰پدیکور خشک ۲۰

مشخصات آگهی دهنده

نام آگهی دهنده : کیمیا نیازیان
آدرس : میدان پونک رو به روی بوستان ساختمان شیشه ای پلاک ۲۱۸واحد ۱۰طبقه۳
تلفن ثابت : ۰۹۰۵۹۴۶۴۰۴۹
ایمیل :
موبایل :
خدمات ناخن
خدمات ناخن
123