123

امور شهرداری تهران

کلیه امور شهرداری تهراناخذ پروانه ساخت انواع مجوز شهرداریاخذ پایانکار ساختمانی_آپارتمانیانواع برگه مهندسی. نقشه utm همراه مهره کارشناس دادگستریتراکم مازاد.پیشروی .اضافه بناکلیه امور ثبت اسناد و املاک تهران کارهای مربوط به ثبت . سند .صورت مجلس تفکیکی .اصلاحی

مشخصات آگهی دهنده

نام آگهی دهنده : حسین یاری
آدرس :
تلفن ثابت : 44250233
ایمیل :
موبایل : 09124797928
امور شهرداری تهران
امور شهرداری تهران
123