123

آموزش ميكروبليدينگ و ميكروپيگمنتيشن

قیمت ١,٠٠٠,٠٠٠
زير نظر مدرس بين المللى و آموزشها با ارائه مدرك رسمى از سارمان فنى و حرفه اى ميباشد.آموزش ميكروبليدينگميكروشيدينگ ميكرو ليفت ثابت تخصصى فيبروز١ميليون بدون مدرك فنى و حرفه اى١,٥٠٠ با مدرك فنى و حرفه اى هستآموزش ميكروپيگمنتيشنخط چشم و بن مژهخط لب و حجيم سازى لبميكرو شيدينگريموور كردنميكرو اسكالپانواع هاشور١,٥٠٠ بدون مدرك٢,٠٠٠,٠٠٠ با مدرك فنى و حرفه اىآموزش دو پكيج ميكروبليدينگ با ٣تكنيك و ميكروپيگمنتيشن با ٥تكنيك با هم شامل❌ ١ميليون ❌تخفيفهزينه آموزش با مدرك فنى و حرفه اى٢,٥٠٠,٠٠٠

مشخصات آگهی دهنده

نام آگهی دهنده : سميرا تاجيك
آدرس : تهران سعادت آباد بلوار فرحزادى
تلفن ثابت :
ایمیل :
موبایل : 09914502464
آموزش ميكروبليدينگ و ميكروپيگمنتيشن
آموزش ميكروبليدينگ و ميكروپيگمنتيشن
آموزش ميكروبليدينگ و ميكروپيگمنتيشن
123