123

تنیس خاکی

تنیس خاکی برای همه مربی‌ رسمی‌ فدراسیون جهانی‌ تنیس تنیس رو اصولی و علمی یاد بگیرید و از اون لذت ببریدشروع ترم‌ پاییز با شرایط استثنایی (برای اطلاعات‌ بیشتر تماس بگیرید)بالاترین کیفیت در آموزش و تمرینات بدنسازی و چربی سوزی ،حین جلساتشرق،شمال و غرب تهرانPTR/ITF/ITN certified راکت و لوازم رایگان برای جلسات اول کیفیت آموزش رو مقایسه‌ کنیدآموزشات تکمیلی(برای اطلاعات بیشتر تماس بگیرید) منظم‌ ترین سیستم آموزش تنیس مطابق با فدراسیون جهانیزارع۰۹۳۷۵۰۰۵۱۹۹

مشخصات آگهی دهنده

نام آگهی دهنده : زارع
آدرس : تهران
تلفن ثابت :
ایمیل :
موبایل : 09375005199
تنیس خاکی
تنیس خاکی
123