123

آموزش تخصصی شنا به بانوان و کودکان

آموزش تخصصی شنا به بانوان و کودکان آموزش 4 شنای اصلی کرال پشت،کرال سینه،غورباقه،پروانه و دوچرخهتوسط مربی رسمی سازمان ورزش در استخر منزل شمادارای کارت مربیگری و نجات غریق از فدراسیون شناآموزش فقط برای بانوان و کودکان می باشد09104491533

مشخصات آگهی دهنده

نام آگهی دهنده : آموزش شنا
آدرس : تهران
تلفن ثابت :
ایمیل :
موبایل : 09104491533
123