123

موتورتریل۲۰۰مدل۸۶

قیمت ۹۵۰۰۰۰۰
مدارک کامل/موتور۵سال توی انبارخوابیده/ساخت کره می باشد۶ماه بیمه داره۹ونیم قیمت۰۹۳۵۹۱۰۶۴۹۵

مشخصات آگهی دهنده

نام آگهی دهنده : اکبرآقاعبدالهی
آدرس : شیخ هادی کوچه ی خوشامن پ۷
تلفن ثابت :
ایمیل :
موبایل :
123