123

نوساز کلید نخورده

متراژ 100
رهن 420
اجاره
100 متر نوساز کلید نخوردهدسترسی به مترو شریعتی

مشخصات آگهی دهنده

نام آگهی دهنده : بهزادی
آدرس :
تلفن ثابت :
ایمیل :
موبایل :
نوساز کلید نخورده
نوساز کلید نخورده
نوساز کلید نخورده
نوساز کلید نخورده
نوساز کلید نخورده
123