123

واگذاری رستوران

متراژ ۷۰
واگذاری به صورت کلیدی ۱۴۰میلیون دارای تمام تجهیزات موردنیازودارای دوسال سابقه کارودرحال فعالیت ودارای سالن باظرفیت ۸نفرموقعیت خوب و۱۰۰۰نفرمشترک

مشخصات آگهی دهنده

نام آگهی دهنده : افشین شیبانی
آدرس : خواجو
تلفن ثابت : ۰۹۹۱۵۱۱۰۲۱۷
ایمیل :
موبایل :
123