123

تولید تخصصی کارتن میوه

صنایع بسته بندی نکوکارتن تولید کننده تخصصی کارتن میوه جهت صادرات وسردخانه می باشد.

مشخصات آگهی دهنده

نام آگهی دهنده : hamid nekounam
آدرس : شهر ری
تلفن ثابت : 9199297224
ایمیل : nekoo.karton@gmail.com
موبایل : 09198297224
تولید تخصصی کارتن میوه
تولید تخصصی کارتن میوه
تولید تخصصی کارتن میوه
تولید تخصصی کارتن میوه
تولید تخصصی کارتن میوه
تولید تخصصی کارتن میوه
123