123

کار مدیریتی ودفتری

نوع فعالیت پاره وقت
جذب نیروی خانم واقا،جهت تکمیل نیروی انسانی واجرایی خوداقدام به جذب نیرو نموده است.*مدیریتی واموزشی* کاررسمی دائمی وتخصصی داخل دفترتمام وقت و پاره وقت—دریافتی ثابت ودرامد مانده-*بیمه تکمیلی.*

مشخصات آگهی دهنده

نام آگهی دهنده : مهدی نیازخانی
آدرس : نارمک میدان هفت حوض
تلفن ثابت : 02633532533
ایمیل : Mahdi.niyazkhani@yahoo.com
موبایل : 09309464419
123