123

نهال انبه

تولید وتکثیر انبه .درخته انبه مخصوص آپارتمان و نهال انبه جهت تکثیر وتولید انبه کاری پرسود وزودبازده

مشخصات آگهی دهنده

نام آگهی دهنده : مهدی زاده
آدرس : میدان حر
تلفن ثابت : 02188471371
ایمیل : Decopash10@gimil.com
موبایل :
نهال انبه
نهال انبه
123