123

تامین مواد اولیه شبمیایی

تامین مواد اولیه پلیمری حلال و غیره.

مشخصات آگهی دهنده

نام آگهی دهنده : حسنی
آدرس :
تلفن ثابت : 09102233739
ایمیل : Hosseinhasani07@gmail.com
موبایل : 09102233739
123