123

جذب نمایندگی و شراکت

شرکت طرح ریزان حامی جهت راه اندازی استارت اپ های خود در استانهای مختلف ایران وخارج از ایران نمایندگی می پذیردواشخاص یا شرکت هایی که توانایی دارند میتوانند درخواست شراکت داشته باشند۱. سامانه خدمات هلپر۲. نرم افزار حضور و غیاب۳. نرم افزار مدیریت سوبرمارکت وفروش انلاین۴. نرم افزار شبیه دیوار ۵. نرم افزار کتابخانهو چندین نرم افزار دیگراز ایده های شما استقبال میکنیمشرایط نمایندگی یا شراکت۱. داشتن دفتر۲. سرمایه کافی۳. توان تبلیغات مناسب۴. تیم راه اندازی

مشخصات آگهی دهنده

نام آگهی دهنده : شرکت طرح ریزان حامی
آدرس : میدان انقلاب خیابان منیری جاویدخ نظری
تلفن ثابت : ۰۹۱۸۹۴۰۲۳۳۷ ۰۹۱۲۲۹۳۳۷۰۸
ایمیل : voakbar2019@gmil.com
موبایل :
جذب نمایندگی و شراکت
جذب نمایندگی و شراکت
123