123

سرویس و نگهاداری موتور خانه و تاسیسات هتل

سرویس و نگهداری تاسیسات و موتورخانه هتل

مشخصات آگهی دهنده

نام آگهی دهنده : ابراهیمی
آدرس : امام رضا
تلفن ثابت : ۰۹۱۵۶۴۹۹۶۶۵
ایمیل : farhad.ebrahimi041@gmail.com
موبایل :
123