123

جذب ۲ نفر نیروی نیمه ماهر

به ۲ نفر نیروی نیمه ماهر جهت برقکاری ساختمان نیازمندیم

مشخصات آگهی دهنده

نام آگهی دهنده : حامد خداشاهی
آدرس : چراغچی ۴۳ پلاک ۱۲
تلفن ثابت : ۰۹۱۹۱۰۷۱۷۱۹
ایمیل :
موبایل :
123