123

استعدادیابی و کارآفرینی کودکان(کودکان نوجوانان بزرگسالان)

برگزاری دوره های کار آفرینی استعدادیابی و توسعه شایستگی هامهارت های کسب و کار و تیم سازیشیوه ایده پردازی09122541735

مشخصات آگهی دهنده

نام آگهی دهنده : ماهرخ بریری
آدرس : جنت آباد شمالی بین کوچه تروند و بهارستان 16- پ 321- زنگ 4
تلفن ثابت : 44863952
ایمیل : mahrokhboreiri.psychologist@gmail.com
موبایل : 09122541735
استعدادیابی و کارآفرینی کودکان(کودکان نوجوانان بزرگسالان)
استعدادیابی و کارآفرینی کودکان(کودکان نوجوانان بزرگسالان)
123