123

کارگرساده

نوع فعالیت کارافرینان نگین پاسارگاد
حقوق ومزایابراساس قانون کار همرابا بیمه وسرویس /مدرک تحصیلی دیپلم

مشخصات آگهی دهنده

نام آگهی دهنده : سیدعلی وزیری
آدرس : مسلم شمالی 6پلاک 250
تلفن ثابت : 05137334699
ایمیل :
موبایل : 09054131225
123