123

تشخیص ترکیدگی لوله

تشخیص محل ترکیدگی لوله با دستگاه مدرن با تجربه ۲۰سال

مشخصات آگهی دهنده

نام آگهی دهنده : نادرمحمد پهلوان
آدرس : بلوار رسالت
تلفن ثابت : ۲۶۳۱۰۱۹۰
ایمیل :
موبایل :
123