123

دستگاه چاپ

دستگاه چاپ اكوسالونت عرض 220 داراي كريج دو هده داراي رول باز كن و رول جمع كن داراي يك عدد هد نو بدنه سالم به علت نياز پول فروخته ميشود

مشخصات آگهی دهنده

نام آگهی دهنده : نيكي
آدرس : اصفهان خيابان سروش
تلفن ثابت : 09135448820
ایمیل :
موبایل : 09301441063
دستگاه چاپ
دستگاه چاپ
دستگاه چاپ
دستگاه چاپ
دستگاه چاپ
123