123

تجهیزات پزشکی

قیمت
وارد کننده تجهیزات مصرفی پزشکی بیمارستان

مشخصات آگهی دهنده

نام آگهی دهنده : مرجان نصیروند
آدرس : استاد نجات الهی
تلفن ثابت : 09126069617
ایمیل : marjan.mehrnaz@gmail.com
موبایل : 09126069617
تجهیزات پزشکی
تجهیزات پزشکی
تجهیزات پزشکی
123