123

گروه بازرگانی ساحل

1-ترخیص قطعی وترخیص موقت جهت کالاهای وارده 2-ترانزیت کالا وکاپوتاژازکلیه گمرکات وبنادر 3-خدمات ارزی گشایش اعتباروحواله ارزی4-واردات ثبت سفارش کالاهای وارداتی 5-مشاوره وانجام خدمات بازرسی واستاندارد کالای تجاری

مشخصات آگهی دهنده

نام آگهی دهنده : گروه بازرگانی ساحل
آدرس : بندرعباس سه راه سازمان
تلفن ثابت : 0763223139
ایمیل : saheigrouptradingco@gmaii.com
موبایل :
123