123

تشریفات عالیجنابان نگین خاورمیانه

تشریفات عالیجنابان نگین خاورمیانه با شماره ثبت ۵۲۴۸۸۹ در اداره ثبت شرکتها پس از اخذ مجوزات لازم ثبت و مورد تایید قرار گرفته است. فعالیت شرکت تشریفات عالیجنابان نگین خاورمیانه به شرح ذیل می باشد:اجاره خودروشرکت در نمایشگاهای معتبر داخلی و خارجیبرپایی مراسمات تشریفاتی همایشها و سمینارهاآشپزخانه و کترینگایجاد شعب و نمایندگی در سراسر کشور اجاره جت اختصاصی ارایه خدمات اختصاصی cip – vip کلیه فرودگا ه های ایران - دوبی - امام خمینی تشریفات عالیجنابان نگین خاورمیانه

مشخصات آگهی دهنده

نام آگهی دهنده : امیر یزدانی
آدرس :
تلفن ثابت : 09126158651
ایمیل : tashrifatalijenaban@gmail.com
موبایل :
تشریفات عالیجنابان  نگین  خاورمیانه
تشریفات عالیجنابان  نگین  خاورمیانه
تشریفات عالیجنابان  نگین  خاورمیانه
تشریفات عالیجنابان  نگین  خاورمیانه
123