123

سکوبندی آزمایشگاهی شرکت به آزماسکوسامان

قیمت
سکوی کنار آزمايشگاهي (میز یک طرفه) :1- ابعاد: با عرض 60 الی 80 سانتي متر و ارتفاع 90 سانتي متر ساخته مي شود.ميز وسط آزمايشگاهي (سكوي دو طرفه):1- ابعاد: با عرض150-110 سانتي متر و ارتفاع 90 سانتي متر ساخته مي شود.

مشخصات آگهی دهنده

نام آگهی دهنده : شرکت به آزماسکوسامان
آدرس : احمدآبادمستوفی
تلفن ثابت : 02156717307
ایمیل : behjoo.behazma@yahoo.com
موبایل : 09123071264
سکوبندی آزمایشگاهی شرکت به آزماسکوسامان
سکوبندی آزمایشگاهی شرکت به آزماسکوسامان
سکوبندی آزمایشگاهی شرکت به آزماسکوسامان
سکوبندی آزمایشگاهی شرکت به آزماسکوسامان
سکوبندی آزمایشگاهی شرکت به آزماسکوسامان
سکوبندی آزمایشگاهی شرکت به آزماسکوسامان
123