123

هنرستان هوشمند هگمتانه

"کلاس دهم راباماهمراه اعتماد وخودباوری آغازکنید"رشته ها:معماری-گردشگری-هتلداری-تصویرسازی و...09121774098/02166561869/02166561871شعارما:آینده ای روشن باانتخابی صحیح وآگاهانه.

مشخصات آگهی دهنده

نام آگهی دهنده : پرویزدامغانی
آدرس :
تلفن ثابت : 02166561869
ایمیل : PARVIS_DAMGHANI@YAHOO.COM
موبایل : 09121774098
123