123

تدریس خصوصی و گروهی زیست و ژنتیک

تدریس خصوصی و گروهی زیست و ژنتیک تدریس خصوصی و گروهی زیست و ژنتیک تقویتی کنکوریدارای سابقه ندریس زیست و ژنتیکدارای سابقه ترجمه و تالیف کتب دانشگاهیدارای سابقه مشاوره و برنامه ریزی تحصیلی

مشخصات آگهی دهنده

نام آگهی دهنده : امیر محمدی
آدرس :
تلفن ثابت : 09910788601
ایمیل : mohamadii0991@yahoo.com
موبایل : 09910788601
تدریس خصوصی و گروهی زیست و ژنتیک
تدریس خصوصی و گروهی زیست و ژنتیک
123