123

تولید تخصصی کارتن میوه جهت صادرات وسردخانه

صنایع بسته بندی نکوکارتن اولین تولید کننده تخصصی کارتن میوه صادراتی وسردخانه ای در سطح کشور می باشد.

مشخصات آگهی دهنده

نام آگهی دهنده : hamid nekounam
آدرس : شهر ری
تلفن ثابت : 02133400644
ایمیل : nekoo.karton@gmail.com
موبایل : 09198297224
تولید تخصصی کارتن میوه جهت صادرات وسردخانه
تولید تخصصی کارتن میوه جهت صادرات وسردخانه
تولید تخصصی کارتن میوه جهت صادرات وسردخانه
تولید تخصصی کارتن میوه جهت صادرات وسردخانه
تولید تخصصی کارتن میوه جهت صادرات وسردخانه
تولید تخصصی کارتن میوه جهت صادرات وسردخانه
123